Vertaling van nog een keer

Inhoud:

Nederlands
Engels
nog een keer, nogmaals {bw.}
once more
again 
bis, nogmaals, nog een keer, weer {bw.}
again 
omkeren {ww.}
to invert
to reverse 
to turn 

ik keer om

I invert
» meer vervoegingen van to invert

terugkeren, terugkomen, wederkeren, wederkomen, weeromkomen {ww.}
to come back
to return 

ik keer terug

I return
» meer vervoegingen van to return

Ik denk dat hij nooit meer zal terugkomen.
I think he will never come back.
Je moet hier blijven totdat we terugkomen.
You are to stay here until we come back.
kantelen, omgooien, omkeren, omvergooien, ten val brengen {ww.}
to overturn
to subvert
to capsize
to upset 
to turn over
to turn 
to overthrow 

ik keer om

I overturn
» meer vervoegingen van to overturn

teruggaan, terugkeren, teruglopen, terugtrekken, weer gaan {ww.}
to go back
to return 

ik keer terug

I return
» meer vervoegingen van to return

Laten we teruggaan.
Let's go back.
wederkeren, zich herhalen {ww.}
to recur

ik keer weder

I recur
» meer vervoegingen van to recur

draaien, keren, omdraaien, ronddraaien, wenden, wentelen, zwenken {ww.}
to whirl
to revolve 
to turn around
to turn round
to turn 

ik keer

I whirl
» meer vervoegingen van to whirl

afdraaien, afkeren, pareren {ww.}
to avert
to ward off
to alienate
to divert 
to deflect
to turn away

ik keer af

I avert
» meer vervoegingen van to avert

aanhouden, keren, stilleggen, stilzetten, stoppen, stuiten {ww.}
to stop 
to arrest
to stall
to stay 
to stem 
to obstruct
to hold 
to end 
to halt

ik keer

I stop
» meer vervoegingen van to stop

Je moet stoppen met drinken.
You should stop drinking.
Ik kon Tom niet stoppen.
I couldn't stop Tom.
betalen, dokken, storten, uitbetalen, uitkeren, voldoen {ww.}
to pay 
to ante up

ik keer uit

keren {ww.}
to turn 

ik keer

I turn
» meer vervoegingen van to turn

omdraaien, omkeren, ronddraaien, zich omkeren {ww.}
to turn around
to turn back
to turn round
to turn 
to recourse
to resort
to wheel 
to whirl
to apply 

ik keer om

I turn
» meer vervoegingen van to turn


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Lees het nog een keer.

Read it once more.

Kan je me je naam alsjeblieft nog een keer zeggen?

Can you please tell me your name once more?

Ik hoop wel dat je nog een keer komt.

I do hope you will come again.

Ik wilde nog een keer naar België gaan, zo lang het land nog bestond.

I wanted to go to Belgium again, as long as the country was still there.