Vertaling van onwaarschijnlijk

Inhoud:

Nederlands
Engels
onwaarschijnlijk {bn.}
improbable 
unlikely
onwaarschijnlijk {bn.}
improbable
marvellous
marvelous
tall
wonderbaarlijk, miraculeus, ongelofelijk, ongelofeloos, ongelooflijk, onwaarschijnlijk, wonder, wonderbaar, wonderlijk, kras {bn.}
incredible
unbelievable
onverwacht, abrupt, onverhoeds, onverhoopt, onvermoed, onvoorzien, onwaarschijnlijk, plots, plotseling, subiet, verrassend {bn.}
out of the blue
unanticipated
unforeseen
unlooked-for

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Maar die mogelijkheid lijkt onwaarschijnlijk.

But the possibility seems unlikely.

Ze verzonnen een onwaarschijnlijk verhaal.

They made up an unlikely story.

Overwinning is onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk.

Victory is unlikely but not impossible.

Het is onwaarschijnlijk dat een hacker in onze website zou kunnen raken.

It's unlikely that a hacker could get into our website.

Ik denk dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat we uit deze gevangenis zullen kunnen ontsnappen.

I think it's highly unlikely that we'll be able to escape from this prison.