Vertaling van paard

Inhoud:

Nederlands
Engels
paard [o], ros [o], knol {zn.}
horse 
steed
Dit is een ros.
This is a horse.
Het paard springt.
The horse is jumping.
paard {zn.}
knight 
paard [o] (het ~), peerd, ros [m] (het ~), viervoeter [m] (de ~) {zn.}
horse
equus caballus
Deze man heeft een paard.
This man has a horse.
Hij reed te paard naar de zee.
He rode a horse to the sea.
paard {zn.}
horse
sawhorse
sawbuck
buck
Hij is zo sterk als een paard.
He's as strong as a horse.
Men moet het paard niet achter de wagen spannen.
Don't put the cart before the horse.
paard [o] (het ~) {zn.}
horse
gymnastic horse
paard [o] (het ~) {zn.}
horse
knight
paardrijden {ww.}
to ride horseback

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Het paard springt.

The horse is jumping.

Deze man heeft een paard.

This man has a horse.

Ik heb honger als een paard.

I'm as hungry as a bear.

Hij is zo sterk als een paard.

He's as strong as a horse.

Hij reed te paard naar de zee.

He rode a horse to the sea.

Men moet het paard niet achter de wagen spannen.

Don't put the cart before the horse.

De jongen reed voor het eerst op een paard.

The boy rode a horse for the first time.

Het is te laat om de staldeur te sluiten als het paard inmiddels al is weggelopen.

It is too late to shut the stable-door after the horse has bolted.

De hoefsmid bracht de schoen aan, aan het hoef van het paard, terwijl de schoen heet was.

The farrier fitted the shoe to the horse's hoof while the shoe was hot.

Als deze organisatie zo blijft zal het binnenkort bankroet gaan. Haar herstel is zo moeilijk als van paard wisselen terwijl je een beek oversteekt.

If this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.

Eigenlijk wilde ik een jonkvrouw zijn in een toren die bewaakt wordt door zeven draken, en dan zou een prins op een wit paard alle draken hun kop afhakken en mij bevrijden.

Actually I wanted to be a damsel in a tower guarded by seven dragons, and then a prince on a white horse would chop off the dragons' heads and liberate me.

De twaalf dieren van de Chinese dierenriem komen van elf diersoorten die in de natuur voorkomen, met name de rat, os, tijger, konijn, slang, paard, aap, haan, hond en varken, en ook de legendarische draak; ze worden als kalender gebruikt.

The twelve animals of the Chinese zodiac come from eleven kinds of animals originating in nature, namely the rat, ox, tiger, rabbit, horse, snake, monkey, rooster, dog and pig, as well as the legendary form of the dragon, and are used as a calendar.


Gerelateerd aan paard

ros - knol - peerd - viervoeter - paardrijdenzoogdier - schraag - schaakstuk - rijden - paardetuig - manen - paardehoef - schoft - paardevlees - schenkel