Vertaling van puur

Inhoud:

Nederlands
Engels
regelrecht, absoluut, onvermengd, onvoorwaardelijk, volstrekt, zuiver, puur {bn.}
absolute
stark 
straight
verregaand, vergaand, absoluut, onvermengd, onvoorwaardelijk, volstrekt, zuiver, puur {bn.}
absolute
stark 
thorough
drievoudig, driedubbel, drievuldig, driewerf, triple, absoluut, onvermengd, onvoorwaardelijk, volstrekt, zuiver, puur {bn.}
absolute
stark 
downright
out-and-out
rank
right-down
sheer
rasecht, volbloed, pur sang, absoluut, onvermengd, onvoorwaardelijk, volstrekt, zuiver, puur {bn.}
absolute
stark 
pureblood
purebred
thoroughbred
helder, louter, schoon, proper, puur, rein, zindelijk, zuiver {bn.}
clean 
pure 
untainted
putten, puren {ww.}
to withdraw
to draw off
to take out
to draw

ik puur

I withdraw
» meer vervoegingen van to withdraw


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Het was puur toeval dat ik haar leerde kennen.

It was pure accident that I came to know her.

Het was puur toeval dat Mary en ik op dezelfde trein zaten.

It was sheer coincidence that Mary and I were on the same train.

Puur uit het oogpunt van klimaatverandering, zijn de steden al relatief groen.

Strictly from a climate change perspective, the cities are already relatively green.