Vertaling van rede

Inhoud:

Nederlands
Engels
rede, verstand, gezond verstand {zn.}
reason 
wits
sense 
prudence
foresight
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap…
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
rede, verstand {zn.}
reason 
logical reasoning
ankerplaats [v], ligplaats, rede, ree {zn.}
moorage
mooring
anchorage
ankerplaats [v], rede {zn.}
roadstead
anchorage
roads
oratie [v], redevoering [v], rede, speech {zn.}
speech 
talking 
talk 
discourse 
Niemand luisterde naar de speech.
Nobody was listening to the speech.
Vat je punten kort samen aan het einde van de speech.
Make a brief summary of your points at the end of the speech.


Gerelateerd aan rede

verstand - gezond verstand - ankerplaats - ligplaats - ree - oratie - redevoering - speech