Vertaling van verstand

Inhoud:

Nederlands
Engels
verstand, inzicht, kennis {zn.}
intellect
insight
savvy
grasp
begrip [o], verstand {zn.}
understanding
Zij heeft geen verstand van geld.
She has no understanding of money.
geest [m], verstand {zn.}
mind 
Wat we nodig hebben is niet een intelligente geest die spreekt, maar een geduldig hart dat luistert.
We do not need an intelligent mind that speaks, but a patient heart that listens.
geest [m], intellect, verstand {zn.}
mind 
intellect
kennis [v], kunde, medeweten, verstand, weten {zn.}
knowledge 
ken
Kennis is macht.
Knowledge is power.
Mijn kennis van Japans is eerder zwak.
My knowledge of Japanese is rather poor.
rede, verstand, gezond verstand {zn.}
reason 
wits
sense 
prudence
foresight
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap…
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
benul [o], besef [o], inzicht, verstand {zn.}
comprehension 
apprehension
realization 
sense 
notion 
rede, verstand {zn.}
reason 
logical reasoning


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Zij heeft geen verstand van geld.

She has no understanding of money.

Daar kan ik met mijn verstand niet bij.

That goes over my head.

Daar kan ik met mijn verstand niet bij.

That's too much for my little brain.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.


Gerelateerd aan verstand

inzicht - kennis - begrip - geest - intellect - kunde - medeweten - weten - rede - gezond verstand - benul - besef