Vertaling van geest

Inhoud:

Nederlands
Engels
geest [m], verstand {zn.}
mind 
Wat we nodig hebben is niet een intelligente geest die spreekt, maar een geduldig hart dat luistert.
We do not need an intelligent mind that speaks, but a patient heart that listens.
geest [m], intellect, verstand {zn.}
mind 
intellect
geest, geestverschijning, verschijning, spook, schim, fantoom {zn.}
ghost
spectre
spook
wraith 
phantom
apparition
Tom zag een spook.
Tom saw a ghost.
Er waart een spook rond door Europa - het spook van het communisme.
A spectre is haunting Europe — the spectre of communism.
geest [m], gemoed, ziel {zn.}
soul 
Zijn ziel was in het hemel.
His soul was in heaven.
Er was geen levende ziel.
There was not a bloody soul.
geest [m] {zn.}
spirit 
fairy 
De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.
The spirit is willing, but the flesh is weak.
Ze mogen dan arm zijn, maar zijn rijk van geest.
They may be poor, but rich in spirit.
geest [m] {zn.}
spirit 
mind 
De mijnwerker vroeg de geest uit de lamp om een gelukkig leven.
The miner asked the lamp spirit for a happy life.
Tom denkt dat zijn computer bezeten is door een boze geest.
Tom thinks that his computer is possessed by an evil spirit.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.

The spirit is willing, but the flesh is weak.

Ze mogen dan arm zijn, maar zijn rijk van geest.

They may be poor, but rich in spirit.

Tom denkt dat zijn computer bezeten is door een boze geest.

Tom thinks that his computer is possessed by an evil spirit.

De mijnwerker vroeg de geest uit de lamp om een gelukkig leven.

The miner asked the lamp spirit for a happy life.

Het is een geest, en ik ben de enige die met hem kan praten.

It's a ghost, and only I can speak to him.

Wat we nodig hebben is niet een intelligente geest die spreekt, maar een geduldig hart dat luistert.

We do not need an intelligent mind that speaks, but a patient heart that listens.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.


Gerelateerd aan geest

verstand - intellect - geestverschijning - verschijning - spook - schim - fantoom - gemoed - ziel