Vertaling van reeds

Inhoud:

Nederlands
Engels
al, alvast, reeds, alreeds {bw.}
already 
yet 
by now

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Waarom dring je aan? Ik heb reeds 'neen' gezegd!

Why do you insist? I already said no!

Ik zal reeds vertrokken zijn wanneer jij terug komt.

I will have left when you return.

Het is reeds tijd om naar huis te gaan.

It's already time to go home.


Gerelateerd aan reeds

al - alvast - alreeds