Vertaling van al

Inhoud:

Nederlands
Engels
al, ook al, zelfs als {zn.}
even if
Ik ga, zelfs als het morgen regent.
I'll go, even if it rains tomorrow.
Zelfs als het hard regent, ga ik.
I'll go even if it rains heavily.
al, alvast, reeds, alreeds {bw.}
already 
yet 
by now
al, ofschoon, wel, hoewel, alhoewel {vw.}
although 
though 
albeit 
al, alles, de hele hoeveelheid, de gehele hoeveelheid
all 
all of it
the whole quantity
the full amount
elk, ieder, iedereen, al, elkeen, iegelijk {onb. vnw.}
each 
every 
all the
everybody 
everyone 
all 

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Heeft Lucy al gebeld?

Has Lucy called yet?

Heeft u al kinderen?

Do you have children already?

Is het al dinsdag?

Is it Tuesday already?

Heeft Lucy al gebeld?

Has Lucy called already?

Ik heb al ontbeten.

I have already had my breakfast.

We kennen elkaar al.

We already know each other.

Ben je al weg?

You're leaving already?

Heb je al geluncht?

Have you eaten lunch yet?

Het is al laat.

It's already late.

Is hij al terug?

Is he back already?

Hij is al weg.

He has left already.

Eind goed, al goed.

All's well that ends well.

Ik ben al oud.

I am already old.

Eind goed, al goed.

All is well that ends well.

Is hij al aangekomen?

Has he arrived already?