Vertaling van wel

Inhoud:

Nederlands
Engels
gezondheid [v], goede gezondheid [v], wel, welstand, welvaren, welzijn {zn.}
weal
welfare
well-being
al, ofschoon, wel, hoewel, alhoewel {vw.}
although 
though 
albeit 
enfin, nou, wel, welaan, welnu, zo {tw}
now 
well 
well then
allicht, vast, waarschijnlijk, wel, zeker {bw.}
probably
likely 
gezond, wel {bn.}
well 
weliswaar, wel
admittedly 
immers, toch, wel, zeker, ook {bw.}
certainly 
indeed 
surely 
absolutely
decidedly 
definitively
bron [v], wel [v], welput [m] {zn.}
well 
well-spring
fountain-head
fount
spring 
source 
fountain 
Wel nu nog mooier!
Well I never!
Nou, er zijn wel vreemdere dingen gebeurd.
Well, stranger things have happened.
allicht, vast, waarschijnlijk, wel, zeker {bw.}
probably
likely 
vermoedelijk, wel, zeker {bw.}
presumably
ontspringen, opborrelen, opwellen, voortkomen, wellen {ww.}
to well 
to well up
to arise 
to spring 

ik wel

I well
» meer vervoegingen van to well

lassen, wellen {ww.}
to weld

ik wel

I weld
» meer vervoegingen van to weld

wellen, opwellen {ww.}
to well
to swell

ik wel

I well
» meer vervoegingen van to well

wellen {ww.}
to steep
to infuse

ik wel

I infuse
» meer vervoegingen van to infuse

wellen {ww.}
to steep
to infuse

ik wel

I infuse
» meer vervoegingen van to infuse

wellen {ww.}
to steep
to infuse

ik wel

I infuse
» meer vervoegingen van to infuse


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Wel wel! Hoe hebt ge dat gedaan?

How in the world did you do it?

Dank je wel!

Thanks.

Is dat wel goed?

Is that okay?

Wel nu nog mooier!

Well I never!

Ik mag hem wel.

I rather like him.

Dank je wel!

Thank you.

Ik denk van wel.

I do think so.

Dank u wel, dokter.

Thank you, Doctor.

Ik wist het wel.

It was just as I thought.

Ik moet wel getikt zijn.

I must be out of my mind.

Ik moet wel dingen zien.

I must be seeing things.

Hij lijkt wel een skelet.

He looks just like a skeleton.

Hij is jong, maar wel heel intelligent.

He's young, but he's very intelligent.

Ik zal wel een fout gemaakt hebben.

I must have made a mistake.

Ik breng u wel naar het vliegveld.

I'll drive you to the airport.


Gerelateerd aan wel

gezondheid - goede gezondheid - welstand - welvaren - welzijn - al - ofschoon - hoewel - alhoewel - enfin - nou - welaan - welnu - zo - allichtopkomen - weken - verhit