Vertaling van hoewel

Inhoud:

Nederlands
Engels
al, ofschoon, wel, hoewel, alhoewel {vw.}
although 
though 
albeit 

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hoewel hij arm was, was hij gelukkig.

Even though he was poor, he was happy.

Hoewel het regende, moest ik toch naar buiten.

Although it was raining, I had to go out.

Hoewel hij zich verontschuldigd heeft, ben ik nog steeds razend.

Even though he apologized, I'm still furious.

Hoewel hij heel oud is, is hij sterk.

Although he is very old, he is strong.

Zijn stem is iel, hoewel hijzelf dik is.

His voice is thin even though he is fat.

Hoewel ik moe was, heb ik gedaan wat ik kon.

Although I was tired, I did what I was able to do.

Het nieuwsbericht beeldde de verdachtte als schuldig af, hoewel hij onschuldig bevonden was.

The news article painted the defendant as a guilty man, even though he had been proven innocent.

Hij kwam, hoewel ik hem gezegd had het niet te doen.

He came even though I told him not to.

Systematisch probeerde Dima de nummers van 962 tot 965 te bellen, maar steeds kreeg hij de verkeerde Al-Sayib aan de lijn, hoewel ze allemaal van Fanta hielden en niet van noobs.

Methodically, Dima tried dialing numbers from 962 to 965, but always ended up with the wrong Al-Sayib, though each liked Fanta and disliked noobs.


Gerelateerd aan hoewel

al - ofschoon - wel - alhoewel