Vertaling van zo

Inhoud:

Nederlands
Engels
zo, zodanig, zozeer, even, dermate, dusdanig {bw.}
so 
such 
thus 
thereby
enfin, nou, wel, welaan, welnu, zo {tw}
now 
well 
well then
dergelijk, dusdanig, zo, zodanig, zo een, zo'n, zulk, zulk een {aanw. vnw.}
such 
such a
that kind of
aanstonds, dadelijk, meteen, op staande voet, schielijk, subiet, zo, onmiddellijk {bw.}
at once
right now
forthwith 
instantaneously
straightaway
immediately 
straightway
dus, aldus, in dier voege, op die wijze, zo, zodanig, zodoende {bw.}
in that way
like this
this way
thus 
so 
evenveel, zo, zoveel, zozeer {telw.}
that much
so 
so much
so many
that amount

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Zo gezegd, zo gedaan.

It's as good as done.

Zo gewonnen, zo geronnen.

Easy come, easy go.

Zo gewonnen, zo geronnen.

Soon gotten soon spent.

Zo vader, zo zoon.

The apple doesn't fall far from the tree.

Zo gezegd, zo gedaan.

No sooner said than done.

Dit is zo deprimerend.

This is so depressing.

Ik ben zo terug.

I will be back soon.

Weinig mensen denken zo.

Few people think so.

Ik ben zo terug.

I'll be back right away.

Zo is het genoeg.

That's enough.

Zo iemand lukt niets.

Such a man is bound to fail.

Ik ben zo dik.

I'm so fat.

Dit is zo saai.

This is so boring.

Ik ben zo moe!

I'm so tired!

Zo is mijn vader.

So is my father.


Gerelateerd aan zo

zodanig - zozeer - even - dermate - dusdanig - enfin - nou - wel - welaan - welnu - dergelijk - zo een - zo'n - zulk - zulk een