Vertaling van even

Inhoud:

Nederlands
Engels
even, evenzeer, gelijk, gelijkelijk {bw.}
alike 
all the same
equally 
evenly
even, eveneens, idem, insgelijks, van hetzelfde {bw.}
equally 
likewise 
alike 
even, eventjes, korte tijd {bw.}
a while
momentarily
een paar vormend, even {bn.}
even 
paired
zo, zodanig, zozeer, even, dermate, dusdanig {bw.}
so 
such 
thus 
thereby
een moment, even, eventjes {bw.}
a few minutes
a moment


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

We zijn even oud.

We're of an age.

Hij twijfelde even.

He hesitated for a moment.

Laten wij even rusten.

Let's take a rest for a while.

Denk even na.

Think for a moment.

Om het even.

Whatever.

Mag ik je woordenboek even?

Can I use your dictionary?

Laat ons even alleen zijn.

Give us a moment alone.

Ik zal me even voorstellen.

I'll just introduce myself.

Zou u even kunnen wachten?

Would you mind waiting a few minutes?

Ze is ongeveer even oud als ik.

She's about the same age as I am.

Mag ik uw paspoort even zien?

May I see your passport?

Mag ik uw krant even zien?

Can I have a look at your newspaper?

Ze is even intelligent als mooi.

She is as clever as she is beautiful.

Al de jongens zijn even oud.

All the boys are the same age.

Mag ik je woordenboek even gebruiken?

Can I use your dictionary for a minute?