Vertaling van ieder

Inhoud:

Nederlands
Engels
à, bij, elk, ieder, telkens {vz.}
at the rate of
a 
per 
an 
at 
each 
for 
all 
apiece 
elk, ieder, iedereen, al, elkeen, iegelijk {onb. vnw.}
each 
every 
all the
everybody 
everyone 
all 

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ieder zijn eigen passie.

To each his own passion.

Ieder zijn eigen ding.

To each his own.

Hij gaf ieder een pen.

He gave each of them a pencil.

Ieder van hen kreeg een prijs.

Each of them was given a prize.

Ieder van ons ging behalve hij.

All of us went except for him.

Ieder van u kan het doen.

Any of you can do it.

Ik ben tegen ieder soort oorlog.

I'm opposed to any type of war.

Hij gaat ieder jaar naar Karuizawa.

He goes to Karuizawa every year.

Ieder van ons, behalve hij, ging.

All of us, except him, went.

Ieder molecuul in ons lichaam heeft een unieke vorm.

Each molecule in our body has a unique shape.

Ieder jaar komen veel toeristen naar dit eiland.

Many tourists come to this island every year.

Maak dat je hier wegkomt! Ieder van jullie!

Get out of here! All of you!

Gelukkige gezinnen lijken alle op elkaar, ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.

All happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.

De organisatie organiseert ieder jaar een stuk of wat ontmoetingen van vrijwilligers die de deuren langs gaan om Friese boeken te verkopen.

Every year, the organisation organises a number of meetings of volunteers who go door-to-door to sell Frisian books.


Gerelateerd aan ieder

à - bij - elk - telkens - iedereen - al - elkeen - iegelijk