Vertaling van telkens

Inhoud:
Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×

Nederlands
Engels
telkenmale, telkenmaal, telkens, iedere keer
each time

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hij verrast mij telkens weer.

He keeps surprising me.

Hij onderbrak de spreker telkens met vragen.

He interrupted the speaker with frequent questions.

Telkens hij hier komt, bestelt hij hetzelfde gerecht.

Every time he comes here, he orders the same dish.


Gerelateerd aan telkens

telkenmale - telkenmaal - iedere keer