Vertaling van rekening

Inhoud:

Nederlands
Engels
rekening [v], berekening [v], nota [v], calculatie {zn.}
bill 
account 
check 
calculus
tally
reckoning
calculation 
Hier is de rekening.
Here is the bill.
De rekening, alstublieft.
The bill, please.
factuur [v], nota [v], rekening {zn.}
bill 
invoice
De rekening bedroeg 100 dollar.
The bill amounted to 100 dollars.
Zou ik de rekening mogen hebben, alstublieft?
Could I have the bill, please?
conto [o], rekening [v] {zn.}
account 
Zet dat maar op mijn rekening.
Please charge this to my account.
Je moet rekening houden met zijn leeftijd.
You must take his age into account.
nota [m] (de ~), beer [m] (de ~), rekening [v] (de ~) {zn.}
bill
account
invoice
Ik zal u direct de rekening brengen.
I'll bring you the bill immediately.
conto [o] (het ~), rekening [v] (de ~) {zn.}
account
accounting
account statement
Je moet rekening houden met zijn geestelijke gesteldheid.
You should take account of his mental condition.
"O jeetje..." zuchtte Al Sayib. "Nou, hoeveel heb je nodig? Er staat iets van 10 mille op mijn offshore rekening te staan."
"Oh, boy..." Al-Sayib sighed. "Well, how much do you need? I've got about 10 grand just sitting in my offshore account."


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hier is de rekening.

Here is the bill.

De rekening, alstublieft.

The check, please.

De rekening, alstublieft.

The bill, please.

Mag ik de rekening alstublieft.

May I have the check please.

De rekening bedroeg 100 dollar.

The bill amounted to 100 dollars.

Ik zal u direct de rekening brengen.

I'll bring you the bill immediately.

Zet dat maar op mijn rekening.

Please charge this to my account.

Je moet rekening houden met zijn leeftijd.

You must take his age into account.

Zou ik de rekening mogen hebben, alstublieft?

Could I have the bill, please?

Per slot van rekening blijft niets eeuwig bestaan.

After all, nothing remains forever.

Na het eten vroeg ik om de rekening.

After the meal, I asked for the bill.

Je moet rekening houden met zijn geestelijke gesteldheid.

You should take account of his mental condition.

Een andere factor waar rekening mee moet worden gehouden is, dat de huidige situatie gunstig is voor ons.

Another factor to be taken into consideration is that the present situation is favourable to us.

"Het is prima," lachte Dima. "Ik ben per slot van rekening nog in de groei. Ik groei er wel in."

"It's fine," Dima laughed. "I'm still growing, after all. I'll grow into it."

"O jeetje..." zuchtte Al Sayib. "Nou, hoeveel heb je nodig? Er staat iets van 10 mille op mijn offshore rekening te staan."

"Oh, boy..." Al-Sayib sighed. "Well, how much do you need? I've got about 10 grand just sitting in my offshore account."


Gerelateerd aan rekening

berekening - nota - calculatie - factuur - conto - beerstaat - post