Vertaling van roken

Inhoud:

Nederlands
Engels
roken,  {ww.}
to smoke 

wij roken
jullie roken
zij roken

we smoke
you smoke
they smoke
» meer vervoegingen van to smoke

Wilt ge roken?
Care for a smoke?
In een lift moogt ge niet roken.
You may not smoke in an elevator.
roken, smoken {ww.}
to smoke 

wij roken
jullie roken
zij roken

we smoke
you smoke
they smoke
» meer vervoegingen van to smoke

Het is tegen de regels op kantoor te roken.
It's against the rules to smoke at the office.
Nu denk eraan dat ge niet moogt roken in haar auto.
Now remember, you must not smoke in her car.
roken {ww.}
to cure

wij roken
jullie roken
zij roken

we cure
you cure
they cure
» meer vervoegingen van to cure

roken {ww.}
to steam
geuren, rieken, ruiken {ww.}
to smell 
to reek
to give off an odour

wij roken
jullie roken
zij roken

we smelt; smelled
you smelt; smelled
they smelt; smelled
» meer vervoegingen van to smell

Lelies ruiken zoet.
Lilies smell sweet.
Zijn kleren ruiken altijd slecht.
His clothes always smell bad.
ruiken {ww.}
to smell 

wij roken
jullie roken
zij roken

we smelt; smelled
you smelt; smelled
they smelt; smelled
» meer vervoegingen van to smell

dampen, paffen, smoken, roken, oproken {ww.}
to smoke

wij roken
jullie roken
zij roken

we smoke
you smoke
they smoke
» meer vervoegingen van to smoke

Volgens een studie sterven elk jaar 53.000 Amerikanen aan de gevolgen van passief roken.
A study reports that 53,000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.
geuren, rieken, ruiken {ww.}
to smell

wij roken
jullie roken
zij roken

we smelt; smelled
you smelt; smelled
they smelt; smelled
» meer vervoegingen van to smell

Mooie bloemen ruiken niet noodzakelijk zoet.
Pretty flowers do not necessarily smell sweet.
stinken, rieken, meuren {ww.}
to smell

wij roken
jullie roken
zij roken

we smelt; smelled
you smelt; smelled
they smelt; smelled
» meer vervoegingen van to smell

Ik heb er een hekel als als mijn kleren naar rook stinken.
I hate it when my clothes smell of smoke.
ruiken {ww.}
to smell

wij roken
jullie roken
zij roken

we smelt; smelled
you smelt; smelled
they smelt; smelled
» meer vervoegingen van to smell


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Wilt ge roken?

Care for a smoke?

Roken is toegestaan.

Smoking is permitted.

Ge moet stoppen met roken.

You must stop smoking.

Ge moet stoppen met roken.

You must quit smoking.

Hij is gestopt met roken.

He has stopped smoking.

Hij is gestopt met roken.

He stopped smoking.

Ze is gestopt met roken.

She gave up smoking.

Hij is gestopt met roken.

He quit smoking.

Ik ben gestopt met roken.

I quit smoking.

Ze is gestopt met roken.

She quit smoking.

Hij besliste te stoppen met roken.

He decided to quit smoking.

Mijn vader is gestopt met roken.

My father gave up smoking.

Hij zat daar een pijp te roken.

He sat there smoking a pipe.

Ik ben gestopt met roken en drinken.

I have quit smoking and drinking.

In een lift moogt ge niet roken.

You may not smoke in an elevator.


Gerelateerd aan roken

- smoken - geuren - rieken - ruiken - dampen - paffen - oproken - stinken - meurenklaarmaken - afgeven - gebruiken - geuren - waarnemen