Vertaling van software

Inhoud:

Nederlands
Engels
software {zn.}
software
Wat voor soort software gebruikt Tom gewoonlijk?
What kind of software does Tom usually use?
Toen het kind de laatste PlayStation-software wilde, gedroeg hij zich als een verwend kind.
When the kid wanted the latest PlayStation software, he acted like a spoiled child.
software [m] (de ~), programmatuur [v] (de ~) {zn.}
software
software system
software program
software package
package
computer software
programmatuur [v], software {zn.}
software

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Wat voor soort software gebruikt Tom gewoonlijk?

What kind of software does Tom usually use?

Toen het kind de laatste PlayStation-software wilde, gedroeg hij zich als een verwend kind.

When the kid wanted the latest PlayStation software, he acted like a spoiled child.


Gerelateerd aan software

programmatuurgroep - product - middel