Vertaling van middel

Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×
Sorry, er is geen exacte vertaling gevonden in het Nederlands - Engels woordenboek

Vertaling in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik gaf Tom een licht kalmerend middel.

I gave Tom a mild sedative.

Het huis wordt verwarmd door middel van zonne-energie.

The house is heated by solar energy.

Een Esperantotekst wordt fonetisch geschreven door middel van het alfabet met 28 letters.

A text in Esperanto is written phonetically using an alphabet of 28 letters.

Het doeltreffendste middel voor de verspreiding van het Esperanto is het vlotte en elegante gebruik van die taal.

The most effective means for the propagation of Esperanto is the fluent and elegant use of this language.

Ik berichtte hem door middel van een sms dat hij zo spoedig mogelijk zijn werk moest staken.

I reported to him through an SMS that he had to stop his work as soon as possible.

Ik berichtte hem door middel van een sms dat hij zo spoedig mogelijk zijn werk moest staken.

I reported to him by means of an SMS that he had to stop his work as soon as possible.