Vertaling van middel

Inhoud:

Nederlands
Engels
middel [o], werktuig [o], stuk gereedschap [o], instrument [o] {zn.}
means 
tool
implement 
agent 
instrument 
gadget 
utensil 
Ik berichtte hem door middel van een sms dat hij zo spoedig mogelijk zijn werk moest staken.
I reported to him by means of an SMS that he had to stop his work as soon as possible.
Het doeltreffendste middel voor de verspreiding van het Esperanto is het vlotte en elegante gebruik van die taal.
The most effective means for the propagation of Esperanto is the fluent and elegant use of this language.
leest, middel [o], taille {zn.}
waist 
waistline
remedie [v], medium, middel [o], weg {zn.}
way 
means 
expedient 
remedy
resource 
avenue 
recourse
expedience
agency
De weg is lang.
The way is long.
Je staat in de weg.
You are in my way.
middelen, bemiddelen {ww.}
to mediate

ik middel

I mediate
» meer vervoegingen van to mediate

middelen {ww.}
to divide
to fraction

ik middel

I divide
» meer vervoegingen van to divide


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik gaf Tom een licht kalmerend middel.

I gave Tom a mild sedative.

Het huis wordt verwarmd door middel van zonne-energie.

The house is heated by solar energy.

Een Esperantotekst wordt fonetisch geschreven door middel van het alfabet met 28 letters.

A text in Esperanto is written phonetically using an alphabet of 28 letters.

Het doeltreffendste middel voor de verspreiding van het Esperanto is het vlotte en elegante gebruik van die taal.

The most effective means for the propagation of Esperanto is the fluent and elegant use of this language.

Ik berichtte hem door middel van een sms dat hij zo spoedig mogelijk zijn werk moest staken.

I reported to him through an SMS that he had to stop his work as soon as possible.

Ik berichtte hem door middel van een sms dat hij zo spoedig mogelijk zijn werk moest staken.

I reported to him by means of an SMS that he had to stop his work as soon as possible.


Gerelateerd aan middel

werktuig - stuk gereedschap - instrument - leest - taille - remedie - medium - weg - middelen - bemiddelenberekenen