Vertaling van instrument

Inhoud:

Nederlands
Engels
instrument [o], werktuig [o] {zn.}
instrument 
middel [o], werktuig [o], stuk gereedschap [o], instrument [o] {zn.}
means 
tool
implement 
agent 
instrument 
gadget 
utensil 
Ik berichtte hem door middel van een sms dat hij zo spoedig mogelijk zijn werk moest staken.
I reported to him by means of an SMS that he had to stop his work as soon as possible.
Het doeltreffendste middel voor de verspreiding van het Esperanto is het vlotte en elegante gebruik van die taal.
The most effective means for the propagation of Esperanto is the fluent and elegant use of this language.
instrument [o] (het ~) {zn.}
instrument
middel [o] (het ~), hulpmiddel, instrument [o] (het ~), medium {zn.}
means
agency
way
muziekinstrument [o] (het ~), instrument [o] (het ~) {zn.}
instrument
musical instrument
De trompet is een muziekinstrument.
The trumpet is a musical instrument.

Gerelateerd aan instrument

werktuig - middel - stuk gereedschap - hulpmiddel - medium - muziekinstrumentmiddel - voorwerp - iets - instrument - regelaar - mechanisme