Vertaling van hulpmiddel

Inhoud:

Nederlands
Engels
hulpmiddel {zn.}
aid 
De bandrecorder is een handig hulpmiddel in het onderwijs.
The tape recorder is a useful aid to teaching.
apparaat [o], hulpmiddel (het ~), toestel {zn.}
set 
gear
appliance
device
apparatus 
Hij bracht ons TV-toestel naar de kelder.
He brought our TV set down to the cellar.
middel [o] (het ~), hulpmiddel, instrument [o] (het ~), medium {zn.}
means
way
agency
Het doeltreffendste middel voor de verspreiding van het Esperanto is het vlotte en elegante gebruik van die taal.
The most effective means for the propagation of Esperanto is the fluent and elegant use of this language.
Ik berichtte hem door middel van een sms dat hij zo spoedig mogelijk zijn werk moest staken.
I reported to him by means of an SMS that he had to stop his work as soon as possible.


Gerelateerd aan hulpmiddel

apparaat - toestel - middel - instrument - mediumiets