Vertaling van stand

Inhoud:

Nederlands
Engels
situatie [v], stand, stand van zaken, toestand {zn.}
situation 
state of affairs
conditions 
circumstances 
Ik ben verre van blij met deze situatie.
I'm far from happy about this situation.
In een gelijkaardige situatie zou ik hetzelfde doen.
In a similar situation, I'd do the same.
stalletje [o], stand {zn.}
stall
stand 
graad, rang, stand, status {zn.}
standing 
station 
rank 
status 
grade 
houding [v], gedrag [o], stand {zn.}
posture
carriage 
pose [v], stand {zn.}
stance
attitude 
posture
pose
houding [v], positie [v], stand {zn.}
position 
attitude 
stand 
situation 
posture
locus
Hij heeft een belangrijke positie binnen het bedrijf.
He got an important position in the company.
constellatie [v], gesteldheid [v], situatie [v], staat, stand, toestand {zn.}
standing 
state 
condition 
status 
Je moet rekening houden met zijn geestelijke gesteldheid.
You should take account of his mental condition.
Zijn toestand had erger kunnen zijn.
His condition could have been worse.
klasse [v], klas, stand {zn.}
class 
form 
Ik ben de langste van de klas.
I'm the tallest one in the class.
Er zitten veertig leerlingen in onze klas.
There are forty students in our class.
score, stand, puntenstand {zn.}
score 
hoogte, stand {zn.}
altitude
height 
aanhouden, beklijven, duren, standhouden, voortduren {ww.}
to continue 
to endure
to keep on
to last 
to persist
to wear 

ik houd stand
jij houdt stand
hij/zij/het houdt stand

I continue
you continue
he/she/it continues
» meer vervoegingen van to continue

bezwaar hebben tegen, standhouden, weerstaan, zich verzetten {ww.}
to confront 
to stand up to
to withstand 
to oppose

ik houd stand
jij houdt stand
hij/zij/het houdt stand

I withstand
you withstand
he/she/it withstands
» meer vervoegingen van to withstand

standhouden, zich gedragen, zich handhaven, zich houden {ww.}
to keep 
to stand firm
to behave 

ik houd stand
jij houdt stand
hij/zij/het houdt stand

I keep
you keep
he/she/it keeps
» meer vervoegingen van to keep

volhouden, doordouwen, standhouden, doorzetten, doorbijten {ww.}
to hang in
to hang on
to hold on
to persevere
to persist

ik houd stand
jij houdt stand
hij/zij/het houdt stand

I persevere
you persevere
he/she/it perseveres
» meer vervoegingen van to persevere


Gerelateerd aan stand

situatie - stand van zaken - toestand - stalletje - graad - rang - status - houding - gedrag - pose - positie - constellatie - gesteldheid - staat - klassevoortgaan