Vertaling van tegenwoordig

Inhoud:

Nederlands
Engels
tegenwoordig {bw.}
currently 
nowadays 
these days
presently 
anymore 
nu, momenteel, op het ogenblik, tegenwoordig, thans {bw.}
actually
currently 
immediately 
presently 
huidig, momentaan, tegenwoordig, actueel {bn.}
current 
present-day
present 
topical 
up-to-date 
contemporary
hedendaags, contemporain, eigentijds, actueel, tegenwoordig {bn.}
current 
present-day
present 
topical 
up-to-date 
contemporary
huidig, tegenwoordig, modern {bn.}
current 
present 
contemporary
modern
actueel, eigentijds, tegenwoordig {bn.}
current 
present 
contemporary
nou, nu, tegenwoordig, thans {bw.}
at present
now 
aanwezig, present, tegenwoordig {bn.}
present 

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Tegenwoordig spelen kinderen niet buiten.

Nowadays children do not play outdoors.

De prijzen zijn hoog tegenwoordig.

Prices are high these days.

Wat vind je van de jeugd van tegenwoordig?

What do you think about young people today?

"Walakoem-oes-salaam, Al-Sayib!" antwoordde Dima. "Wat doe jij tegenwoordig?"

"Walakum-us-Salam, Al-Sayib!" Dima replied. "What are you up to these days?"

"Walakoem-oes-salaam, Al-Sayib!" antwoordde Dima, maar zette het geluid van zijn telefoon deze keer wat harder, om te voorkomen dat dit een dubbele zin zou worden. "Wat doe jij tegenwoordig?"

"Walakum-us-Salam, Al-Sayib!" Dima replied, but raised the volume on his phone this time, so as to avoid making this a duplicate sentence. "What are you up to these days?"


Gerelateerd aan tegenwoordig

nu - momenteel - op het ogenblik - thans - huidig - momentaan - actueel - hedendaags - contemporain - eigentijds - modern - nou - aanwezig - presentmodern