Vertaling van tevergeefs

Inhoud:

Nederlands
Engels
tevergeefs {bw.}
in vain
uselessly 
to no avail
zinloos, doelloos, nutteloos, ondienstig, onnut, vergeefs, vruchteloos, zinledig, verloren, tevergeefs {bn.}
unfruitful

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ze probeerde tevergeefs te glimlachen.

She tried to smile in vain.

Al hun inspanningen waren tevergeefs.

All their efforts were in vain.

Ze probeerde haar angst tevergeefs te verbergen.

She tried in vain to conceal her fear.

Dick probeerde het probleem tevergeefs te oplossen.

Dick tried in vain to solve the problem.

Dick probeerde het probleem tevergeefs te oplossen.

Dick tried to solve the problem in vain.


Gerelateerd aan tevergeefs

zinloos - doelloos - nutteloos - ondienstig - onnut - vergeefs - vruchteloos - zinledig - verloren