Vertaling van trots

Inhoud:

Nederlands
Engels
trots, met trots {bw.}
proudly 
trots {zn.}
spite 
flouting
defiance
trots {zn.}
pride 
Ze is trots op haar dochter.
She takes pride in her daughter.
Ik ben trots op mijn nederigheid.
I pride myself on my humility.
fier, prat, trots {bn.}
proud 
in weerwil van, niettegenstaande, ondanks, ten spijte van, trots {vz.}
despite 
in spite of
notwithstanding
hovaardij [v], trots {zn.}
pride 
vainglory
Ze is erg trots op haar postzegelverzameling.
She takes great pride in her stamp collection.
Zijn trots weerhield hem ervan om hulp te vragen.
His pride didn't allow him to ask for help.
in weerwil van, niettegenstaande, ondanks, ten spijte van, trots {bw.}
defiantly 
despite 
in spite of

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Tom is trots op Mary.

Tom is proud of Mary.

Ik ben zeer trots op mijn zoon.

I'm very proud of my son.

Ze is trots op haar dochter.

She is proud of her daughter.

Hij is trots op zijn zoon.

He is proud of his son.

Ze is erg trots op haar postzegelverzameling.

She takes great pride in her stamp collection.

Engeland is trots op zijn poëten.

England is proud of her poets.

Ze is trots op haar dochter.

She takes pride in her daughter.

Ik ben trots op zijn eerlijkheid.

I am proud of his honesty.

Ik ben trots op mijn nederigheid.

I pride myself on my humility.

Ik ben zeer trots op mijn vader.

I'm very proud of my father.

"99 kopeke," verklaarde Dima trots. "Ik heb 99 kopeke nodig."

"99 kopeks," Dima stated proudly. "I need 99 kopeks."

Hij is te trots om op te geven.

He is too proud to give up.

Hij is trots, dat zijn vader een beroemde wetenschapper was.

He is proud that his father was a famous scientist.

Zijn trots weerhield hem ervan om hulp te vragen.

His pride didn't allow him to ask for help.

Ze was te trots om hem om hulp te vragen.

She was too proud to ask him for help.


Gerelateerd aan trots

met trots - fier - prat - in weerwil van - niettegenstaande - ondanks - ten spijte van - hovaardij