Vertaling van uitleg

Inhoud:

Nederlands
Engels
rekenschap [v], uitduiding [v], verklaring [v], explicatie, uitlegging, verheldering, verduidelijking, opheldering, uitleg, toelichting, uiteenzetting {zn.}
explanation 
enlightenment 
elucidation
clarification
account 
Bedankt voor de uitleg.
Thanks for the explanation.
Bedankt voor de uitleg.
Thanks for your explanation.
uitleg [m] (de ~), verklaring [v] (de ~), explicatie [v] (de ~), motivering [v] (de ~) {zn.}
explanation
account
Aanvaardt ge deze uitleg?
Do you buy that explanation?
Zijn uitleg is niet duidelijk.
His explanation is not clear.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Bedankt voor de uitleg.

Thanks for your explanation.

Bedankt voor de uitleg.

Thanks for the explanation.

Aanvaardt ge deze uitleg?

Do you buy that explanation?

Zijn uitleg is niet duidelijk.

His explanation is not clear.

Ik denk dat ge haar wat uitleg zult moeten geven.

I think you owe her an explanation.