Vertaling van vergeten

Inhoud:

Nederlands
Engels
vergeten {ww.}
to forget
to bury

wij vergeten
jullie vergeten
zij vergeten

we forget
you forget
they forget
» meer vervoegingen van to forget

Ik zal je nooit vergeten.
I'll never forget you.
Ik kan zijn vriendelijkheid niet vergeten.
I cannot forget his kindness.
afleren, vergeten, verleren {ww.}
to forget 

wij vergeten
jullie vergeten
zij vergeten

we forget
you forget
they forget
» meer vervoegingen van to forget

Ik kan zijn vriendelijkheid niet vergeten.
I can't forget his kindness.
Ik kan je maar niet vergeten.
I just can't forget about you.
vergeten {ww.}
to forget

wij vergeten
jullie vergeten
zij vergeten

we forget
you forget
they forget
» meer vervoegingen van to forget

Zij die alles vergeten, zijn gelukkig.
Those who forget everything are happy.
verdringen, vergeten {ww.}
to suppress
to repress

wij vergeten
jullie vergeten
zij vergeten

we repress
you repress
they repress
» meer vervoegingen van to repress


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik ben het vergeten.

I forgot it.

Dat ben ik vergeten.

I forgot about that.

Sorry, ik heb het vergeten.

Sorry, I forgot.

Ik zal je nooit vergeten.

I'll never forget you.

Tom is de ketchup vergeten.

Tom forgot the ketchup.

Een belofte is gauw vergeten.

A promise is quickly forgotten.

Ik ben mijn pincode vergeten!

I've forgotten my pin number.

Ik ben mijn pincode vergeten!

I've lost my pin number!

Ik ben mijn pincode vergeten!

I forgot my PIN number!

Ik ben het niet vergeten.

I haven't forgotten.

Ik ben zijn naam vergeten.

I forgot his name.

Ik kan zijn vriendelijkheid niet vergeten.

I cannot forget his kindness.

Half vergeten muziek danste door zijn gedachten.

Half-forgotten music danced through his mind.

Meneer, u bent uw jas vergeten!

Hey mister, you forgot your coat!

Zij die alles vergeten, zijn gelukkig.

Those who forget everything are happy.


Gerelateerd aan vergeten

afleren - verleren - verdringenveranderen - verwaarlozen - verbergen