Vertaling van verstoppen

Inhoud:

Nederlands
Engels
verstoppen {ww.}
to hide
to conceal

wij verstoppen
jullie verstoppen
zij verstoppen

we hide
you hide
they hide
» meer vervoegingen van to hide

We moeten ons verstoppen!
We must hide!
Kom, we verstoppen ons achter het gordijn.
Let's hide behind the curtain.
dichten, dichtmaken, stoppen, toestoppen, verstoppen, volstoppen {ww.}
to stop 
to stopper 
to stuff
to tamp
to fill 
to plug 
to congest
to choke
to stop up
to clog
to block 

wij verstoppen
jullie verstoppen
zij verstoppen

we stop
you stop
they stop
» meer vervoegingen van to stop

Je moet stoppen met drinken.
You should stop drinking.
Ik kon Tom niet stoppen.
I couldn't stop Tom.
verstoppen, verstopt {ww.}
to obturate
to occlude
to obstruct
to jam
to impede
to close up
to block

wij verstoppen
jullie verstoppen
zij verstoppen

we occlude
you occlude
they occlude
» meer vervoegingen van to occlude

ontveinzen, verbergen, verhelen, verschuilen, verstoppen {ww.}
to hide 
to conceal
to secrete 
to dissemble
to bury 

wij verstoppen
jullie verstoppen
zij verstoppen

we hide
you hide
they hide
» meer vervoegingen van to hide

Ze probeerde haar angst tevergeefs te verbergen.
She tried in vain to conceal her fear.
Waarom zou wie dan ook zoiets verbergen binnenin deze grot?
Why would anyone hide something like that inside this cave?
constipatie veroorzaken, stoppen, verstoppen {ww.}
to constipate

wij verstoppen
jullie verstoppen
zij verstoppen

we constipate
you constipate
they constipate
» meer vervoegingen van to constipate

belemmeren, obstructie voeren, opstoppen, verstoppen {ww.}
to stonewall 
to balk
to congest
to stymie 
to choke
to stand in the way
to obstruct
to impede
to hamper

wij verstoppen
jullie verstoppen
zij verstoppen

we balk
you balk
they balk
» meer vervoegingen van to balk

schuilhouden, verschuilen, verstoppen {ww.}
to shut away
to shut up
to put away
to lock up
to lock in
to lock away
to lock

wij verstoppen
jullie verstoppen
zij verstoppen

we lock
you lock
they lock
» meer vervoegingen van to lock


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

We moeten ons verstoppen!

We must hide!

Kom, we verstoppen ons achter het gordijn.

Let's hide behind the curtain.

Om zich voor de politie te verstoppen, bracht Dima de nacht door in een vuilcontainer.

Hiding from the police, Dima spent the night in a dumpster.

Tom probeerde zich te verstoppen achter een grote boom, maar de anderen vonden hem.

Tom tried to hide behind a big tree, but the others found him.