Vertaling van vervelend

Inhoud:

Nederlands
Engels
vervelend {bn.}
boring 
weary 
akelig, naar, onaangenaam, verdrietelijk, vervelend {bn.}
bleak 
dismal
dreary 
horrible 
nasty 
distasteful 
unpleasant
disagreeable 
melig, saai, taai, vermoeiend, vervelend {bn.}
boring 
stodgy
tiresome
dull 
monotonous
tedious 
wearisome
irritant, ergerlijk, vervelend, prikkelend, hinderlijk, lastig {bn.}
annoying
bothersome
tiresome
troublesome
saai, vervelend {bn.}
boring 
stodgy

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Het laatste weekeind was vervelend voor mij.

Last weekend was boring for me.

Gisteren werd ik een god, maar ik vond dat te vervelend, dus vandaag werd ik een duivel.

Yesterday I became a god, but found that a bit boring, so today I became a devil.

Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "een oorverdovende zwerm sprinkhanen", "een geit op weg naar haar slachting", "een gigantische bijenkorf vol met boze bijen" en "een eend die gedrogeerd is met speed".

Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts", "a goat on the way to slaughter", "a giant hive full of very angry bees", and "a duck on speed".


Gerelateerd aan vervelend

akelig - naar - onaangenaam - verdrietelijk - melig - saai - taai - vermoeiend - irritant - ergerlijk - prikkelend - hinderlijk - lastig