Vertaling van verzenden

Inhoud:

Nederlands
Engels
doen toekomen, sturen, opsturen, zenden, opzenden, verzenden {ww.}
to send 
to submit 
to remit
to transmit

wij verzenden
jullie verzenden
zij verzenden

we send
you send
they send
» meer vervoegingen van to send

Gelieve ons meer informatie te zenden.
Please send us more information.
Kun je dat per e-mail sturen?
Can you send that by email?
telegraferen, verzenden {ww.}
to cable 
to dispatch

wij verzenden
jullie verzenden
zij verzenden

we cable
you cable
they cable
» meer vervoegingen van to cable

afzenden, expediëren, verzenden {ww.}
to forward 
to consign
to send off
to ship 
to dispatch

wij verzenden
jullie verzenden
zij verzenden

we forward
you forward
they forward
» meer vervoegingen van to forward

afzenden, uitsturen, versturen, verzenden, wegsturen, wegzenden {ww.}
to send off
to send
to turn away
to deport 
to dismiss

wij verzenden
jullie verzenden
zij verzenden

we send
you send
they send
» meer vervoegingen van to send

versturen, afzenden, expediëren, opsturen, verzenden, wegsturen {ww.}
to send
to send off
to get off

wij verzenden
jullie verzenden
zij verzenden

we send
you send
they send
» meer vervoegingen van to send

Ik heb ze gezegd dat ze me nog een ticket moeten opsturen.
I told them to send me another ticket.


Gerelateerd aan verzenden

doen toekomen - sturen - opsturen - zenden - opzenden - telegraferen - afzenden - expediëren - uitsturen - versturen - wegsturen - wegzendenvervoeren