Vertaling van volgens

Inhoud:

Nederlands
Engels
overeenkomend met, volgens, in overeenstemming met, in conformiteit met {vz.}
conform 
in accordance with
in conformity with
blijkens, conform, volgens {vz.}
in accordance with
blijkens, ingevolge, langs, naar, volgens {vz.}
according to
by 
along 
following 
from 
after 
in accordance with

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Volgens mij heeft hij gelijk.

From my personal point of view, his opinion is right.

Volgens mij heeft hij gelijk.

In my opinion, he is correct.

Volgens mij is hij een geweldige schrijver.

I think he's a great writer.

Volgens de radio zal het morgen regenen.

According to the radio, it will rain tomorrow.

Volgens de weersvoorspelling gaat het morgenmiddag regenen.

The weather report says it will rain tomorrow afternoon.

Volgens haar zal hij niet gaan.

According to her, he will not go.

Volgens de bijbel schiep God de wereld in zes dagen.

According to the Bible, God made the world in six days.

Volgens mij is laat opblijven slecht voor de gezondheid.

In my opinion, staying up late is bad for one's health.

Volgens mij zijn alle mensen goed, maar sommigen zijn beter!

In my opinion, everybody is good but some people are better than others.

Volgens de krant was er gisteren een grote brand.

According to the newspaper, there was a big fire last night.

Volgens mij is mijn Duits niet erg goed.

I think my German isn't very good.

Volgens de laagste schatting zal dat dertigduizend jen kosten.

It will cost thirty thousand yen at the lowest estimate.

Volgens deze krant was er een aardbeving in Mexico.

According to the newspaper there was an earthquake in Mexico.

Volgens wat zij zeggen kan die jongen heel goed zingen.

According to what they say, that boy is very good at singing.

Volgens mij zijn ze kapot.

I believe they're defective.