Vertaling van langs

Inhoud:

Nederlands
Engels
langs, voorbij {vz.}
beyond 
by 
past
langs {vz.}
along 
alongside
langs, voorbij {bw.}
aside
away
by
blijkens, ingevolge, langs, naar, volgens {vz.}
according to
by 
along 
following 
from 
after 
in accordance with
langsgaan, passeren, voorbijgaan, voorbijlopen {ww.}
to pass 
to overtake 
to overshoot 
to bypass
to pass by

ik ga langs
jij gaat langs

I pass
you pass
» meer vervoegingen van to pass

Water kun je drinken, maar je kunt er ook aan voorbijgaan.
You can drink water, but you can also pass it.
langsgaan, aanwippen, afkomen, binnenwippen, aangaan, langskomen, aanlopen, passeren, langslopen {ww.}
to call in
to visit
to call

ik ga langs
jij gaat langs

I visit
you visit
» meer vervoegingen van to visit

langsgaan {ww.}
to overtake
to pass
to overhaul

ik ga langs
jij gaat langs

I overtake
you overtake
» meer vervoegingen van to overtake


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Een vos kwam langs.

A fox came along.

We liepen langs de rivier.

We walked along the river.

We liepen langzaam langs de weg.

We walked slowly along the road.

We wandelen langs de oever van het meer.

We walk along the lakeside.

We wandelden langs de oevers van de Thames.

We walked on the banks of the Thames.

Ik kom morgenochtend langs om je op te halen.

I'll come by and pick you up tomorrow morning.

De organisatie organiseert ieder jaar een stuk of wat ontmoetingen van vrijwilligers die de deuren langs gaan om Friese boeken te verkopen.

Every year, the organisation organises a number of meetings of volunteers who go door-to-door to sell Frisian books.