Vertaling van vooroordelen

Bedoelde je vooroordeel?

Sorry, er is geen exacte vertaling gevonden in het Nederlands - Engels woordenboek

Vergelijkbare woorden

Nederlands
Engels
bukken, vooroverbuigen {ww.}
to bend
to deform
to flex
to turn
to twist
voorover {bw.}
headfirst
headlong
vooroverreiken {ww.}
to reach forward
naar voren, voorover, vooruit, voort, voorwaarts {bw.}
ahead 
on 
forth 
forward 
forwards
onward
vooringenomenheid [v], vooropgezette mening [v], vooroordeel, prejudicie, prejugé {zn.}
prejudice
bias 
vooroorlogs {bn.}
prewar
antebellum
vooronderstellen {ww.}
to presume 
to presuppose
vooropstellen {ww.}
to presuppose
to suppose
voorouderlijk, voorvaderlijk {bn.}
ancestral
voorgeslacht, voorouders {zn.}
forefathers