Vertaling van mening

Inhoud:

Nederlands
Engels
dunk [m], mening [v], opinie [v], visie [v], zienswijze {zn.}
opinion 
viewpoint
view 
stand 
sentiment 
contention
Geef me jouw opinie, alsjeblieft.
Please tell me your opinion.
Zijn mening is waardeloos.
His opinion is worthless.
hypothese [v], mening [v], onderstelling [v], veronderstelling [v], vermoeden {zn.}
assumption
presumption
supposition
mening [v] (de ~), denkbeeld, gedachte [v] (de ~), gevoelen, inzicht [o] (het ~), opinie [v] (de ~), opvatting, standpunt [o] (het ~), stellingname [m] (de ~), zin [m] (de ~), oordeel [o] (het ~), inzien [o] (het ~) {zn.}
opinion
thought
view
sentiment
persuasion
Eén heldere gedachte is twee neologismen waard.
One clear thought is worth two neologisms.
De wens is de vader van de gedachte.
The desire is the father of the thought.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Zijn mening is waardeloos.

His opinion is worthless.

Nu, wat is uw mening?

Now, what is your opinion?

Ik herhaalde gewoon zijn mening.

I just echoed his opinion.

Naar mijn mening is Esperanto erg belangrijk.

In my opinion, Esperanto is very important.

Mijn mening gelijkt op de uwe.

My opinion is similar to yours.

Ik heb geen bezwaar op je mening.

I have no objection to your opinion.

De jongere bleef bij zijn mening.

The boy didn't change his opinion.

Zijn mening werpt nieuw licht op de kwestie.

His opinion adds a new light to the question.

Naar mijn mening is Duits de beste taal ter wereld.

In my opinion, German is the best language in the world.

Een mening is alleen schokkerend wanneer ze een overtuiging is.

An opinion is shocking only if it is a conviction.

Niemand kan denken, maar iedereen heeft zijn mening klaar.

No one knows how to think, but everyone's got an opinion ready.

Hij hecht altijd waarde aan de mening van zijn vrouw.

He always values his wife's opinions.

Hij dringt altijd zijn mening aan mij op.

He always imposes his opinion on me.

Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.

I dared to support his opinion.

Ik ben van mening dat bijvoorbeeld ook biologische landbouw hieronder moet vallen.

In my opinion it should also cover organic production, for example.