Vertaling van opvatting

Inhoud:

Nederlands
Engels
begrip [o], opvatting [v] {zn.}
concept 
idea 
Honger was voor hem een abstract begrip; hij had altijd genoeg te eten.
To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat.
interpretatie [v], lezing [v], opvatting [v], voordracht {zn.}
interpretation
interpreting
Deze vraag laat maar een interpretatie toe.
There is only one interpretation possible for this sentence.
duiding [v] (de ~), invulling [v] (de ~), lezing [v] (de ~), opvatting [v] (de ~), interpretatie [v] (de ~) {zn.}
interpretation
rendition
rendering
interpreting
mening [v] (de ~), denkbeeld, gedachte [v] (de ~), gevoelen, inzicht [o] (het ~), opinie [v] (de ~), opvatting, standpunt [o] (het ~), stellingname [m] (de ~), zin [m] (de ~), oordeel [o] (het ~), inzien [o] (het ~) {zn.}
opinion
thought
view
sentiment
persuasion
Geef me jouw opinie, alsjeblieft.
Please tell me your opinion.
Eén heldere gedachte is twee neologismen waard.
One clear thought is worth two neologisms.

Gerelateerd aan opvatting

begrip - interpretatie - lezing - voordracht - duiding - invulling - mening - denkbeeld - gedachte - gevoelen - inzicht - opinie - standpunt - stellingname - zinuitleg