Vertaling van opinie

Inhoud:

Nederlands
Engels
dunk [m], mening [v], opinie [v], visie [v], zienswijze {zn.}
opinion 
viewpoint
view 
stand 
sentiment 
contention
Geef me jouw opinie, alsjeblieft.
Please tell me your opinion.
Zijn mening is waardeloos.
His opinion is worthless.
mening [v] (de ~), denkbeeld, gedachte [v] (de ~), gevoelen, inzicht [o] (het ~), opinie [v] (de ~), opvatting, standpunt [o] (het ~), stellingname [m] (de ~), zin [m] (de ~), oordeel [o] (het ~), inzien [o] (het ~) {zn.}
opinion
thought
view
sentiment
persuasion
Eén heldere gedachte is twee neologismen waard.
One clear thought is worth two neologisms.
De wens is de vader van de gedachte.
The desire is the father of the thought.

Gerelateerd aan opinie

dunk - mening - visie - zienswijze - denkbeeld - gedachte - gevoelen - inzicht - opvatting - standpunt - stellingname - zin - oordeel - inzien