Vertaling van gedachte

Inhoud:

Nederlands
Engels
gedachte [v] {zn.}
thought 
Eén heldere gedachte is twee neologismen waard.
One clear thought is worth two neologisms.
De wens is de vader van de gedachte.
The desire is the father of the thought.
gedachte [v] (de ~) {zn.}
thought
thought process
thinking
mentation
intellection
cerebration
Misschien koester je nog teveel wrok voor de dader om dit een geruststellende gedachte te vinden.
Maybe you still harbor enough resentment towards the offender to find this a comforting thought
mening [v] (de ~), denkbeeld, gedachte [v] (de ~), gevoelen, inzicht [o] (het ~), opinie [v] (de ~), opvatting, standpunt [o] (het ~), stellingname [m] (de ~), zin [m] (de ~), oordeel [o] (het ~), inzien [o] (het ~) {zn.}
opinion
thought
view
sentiment
persuasion
Geef me jouw opinie, alsjeblieft.
Please tell me your opinion.
Zijn mening is waardeloos.
His opinion is worthless.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Tom veranderde van gedachte.

Tom changed his mind.

Eén heldere gedachte is twee neologismen waard.

One clear thought is worth two neologisms.

De wens is de vader van de gedachte.

Necessity is the mother of invention.

Moest je van gedachte veranderen, laat het me weten.

Should you change your mind, let me know.

De wens is de vader van de gedachte.

The desire is the father of the thought.

Wat brengt je bij de gedachte dat ik iets verberg?

What makes you think I'm hiding something?

Ik vraag me af wat hem van gedachte heeft doen veranderen.

I wonder what has made him change his mind.

Misschien koester je nog teveel wrok voor de dader om dit een geruststellende gedachte te vinden.

Maybe you still harbor enough resentment towards the offender to find this a comforting thought


Gerelateerd aan gedachte

mening - denkbeeld - gevoelen - inzicht - opinie - opvatting - standpunt - stellingname - zin - oordeel - inzienhandeling