Vertaling van gevoelen

Inhoud:

Nederlands
Engels
gevoelen, gewaarworden, ondervinden, beleven, ervaren, ontmoeten {ww.}
to feel

wij gevoelen
jullie gevoelen
zij gevoelen

we feel
you feel
they feel
» meer vervoegingen van to feel

gewaarworden, voelen, aanvoelen, gevoelen {ww.}
to feel 
to sense 

wij gevoelen
jullie gevoelen
zij gevoelen

we feel
you feel
they feel
» meer vervoegingen van to feel

Ge zult u beter voelen als ge dit medicament neemt.
If you take medicine, you will feel better.
Hoe kan ik me ontspannen voelen, als jij zo naar mij kijkt.
How can I feel relaxed, with you watching me like that?
mening [v] (de ~), denkbeeld, gedachte [v] (de ~), gevoelen, inzicht [o] (het ~), opinie [v] (de ~), opvatting, standpunt [o] (het ~), stellingname [m] (de ~), zin [m] (de ~), oordeel [o] (het ~), inzien [o] (het ~) {zn.}
opinion
thought
view
sentiment
persuasion
Geef me jouw opinie, alsjeblieft.
Please tell me your opinion.
Eén heldere gedachte is twee neologismen waard.
One clear thought is worth two neologisms.
gevoel [o] (het ~), affect [o] (het ~), emotie [v] (de ~), gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gevoelen, sentiment [o] (het ~), aandoening [v] (de ~) {zn.}
feeling
Ze zong haar mooie lied met gevoel.
She sang her sweet song with feeling.
"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.
"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.