Vertaling van zin

Inhoud:

Nederlands
Engels
zin [m], zintuig {zn.}
sense 
Deze zin slaat nergens op.
This sentence doesn't make sense.
In zekere zin is dat wat hij zegt waar.
In a sense what he says is true.
begeerte [v], zucht [v], lust, verlangen, wens, zin [m] {zn.}
wish 
want 
desire 
We verlangen allemaal naar succes.
We all desire success.
Verwar verlangen niet met liefde.
Don't confuse desire with love.
aanvechting [v], neiging [v], zin [m], lust {zn.}
tendency 
weakness 
penchant
inclination
disposal
Je hebt de neiging om te snel te praten.
You have a tendency to talk too fast.
doel [o], bedoeling [v], strekking [v], plan [o], toeleg [m], voornemen [o], zin [m] {zn.}
plan 
intention 
intent
Dat was niet mijn bedoeling.
That wasn't my intention.
Hij legde het belangrijkste doel van het plan uit.
He explained the main purpose of the plan.
frase [v], zin [m], volzin, zinsnede {zn.}
sentence
phrase 
Wat is de betekenis van deze zin?
What is the meaning of this phrase?
Maak de zin af.
Complete the sentence.
betekenis [v], zin [m] {zn.}
meaning 
sense 
Wat is de precieze betekenis van "precise"?
What is the precise meaning of "precise"?
Ik dacht na over de betekenis van zijn schilderij.
I mused on the meaning of his painting.
stelling [v], zin [m], hoofdzin, volzin {zn.}
clause
proposition 
betekenis [v], portee [v], zin [m], significantie {zn.}
meaning 
significance 
De leraar zal ons de betekenis van het woord uitleggen.
The teacher explained the meaning of the word to us.
Een leven zonder liefde heeft helemaal geen zin.
Life without love has no meaning at all.
behagen [o], genoegen, welbehagen, welgevallen, zin [m] {zn.}
pleasure 
appeal 
wil, zin [m] {zn.}
will 
willingness
wish 
bedenken, nadenken, overdenken, wikken, zinnen, zinnen op {ww.}
to reflect on
to think 
to think about
to ponder 
to reflect 

ik zin

I think
» meer vervoegingen van to think

aanstaan, behagen, bevallen, zinnen {ww.}
to please 
to appeal to
to be pleasing

ik zin

I please
» meer vervoegingen van to please

mediteren, nadenken, peinzen, zinnen {ww.}
to meditate 
to think to oneself
to muse
to ponder 

ik zin

I meditate
» meer vervoegingen van to meditate

brouwen, peinzen, zinnen, beramen, uitbroeden {ww.}
to plan

ik zin

I plan
» meer vervoegingen van to plan

aanspreken, aanstaan, behagen, bevallen, liggen, lijken, zinnen {ww.}
to appeal
to attract

ik zin

I appeal
» meer vervoegingen van to appealVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Deze zin niet vertalen!

Do not translate this sentence!

Dit is geen zin.

This is not a sentence.

Maak de zin af.

Complete the sentence.

Je moet deze zin onthouden.

You have to memorize this sentence.

Deze zin bevat zeven woorden.

This here sentence consists of seven words.

Hoe verwijder ik een zin?

How do I delete a sentence?

Deze zin slaat nergens op.

This sentence doesn't make sense.

Deze zin is niet verkeerd.

This sentence isn't wrong.

Deze zin is van mij.

This sentence is mine.

Welke zin heb je liever?

Which sentence do you prefer?

Er zit in foutje in deze zin.

There is an error in this sentence.

Ik kan deze zin niet vertalen.

I'm not able to translate this sentence.

Ik heb zin in een drankje.

I feel like having a drink.

Ik had zin om te gaan wandelen.

I felt like going out for a walk.

Eet waar je zin in hebt.

Help yourself to anything you'd like to eat.


Gerelateerd aan zin

zintuig - begeerte - zucht - lust - verlangen - wens - aanvechting - neiging - doel - bedoeling - strekking - plan - toeleg - voornemen - fraseuitdenken