Vertaling van plan

Inhoud:

Nederlands
Engels
doel [o], bedoeling [v], strekking [v], plan [o], toeleg [m], voornemen [o], zin [m] {zn.}
plan 
intention 
intent
Dat was niet mijn bedoeling.
That wasn't my intention.
Hij legde het belangrijkste doel van het plan uit.
He explained the main purpose of the plan.
plan [o] (het ~), idee [o] (het ~), voornemen [o] (het ~), bedoeling [v] (de ~) {zn.}
plan
programme
program
Zijn plan is gevaarlijk!
His plan is dangerous!
Het plan zal werken.
The plan will work out.
ontwerp, opzet, plan [o], plattegrond {zn.}
plan 
scheme 
groundplan
plane 
diagram
design 
We hebben een plan nodig.
We need a plan.
De plattegrond toont alle kamers van het huis.
The floor plan shows all the rooms of the house.
hoogte, niveau, peil, plan [o] {zn.}
level 
standard 
tier
Ik verlaag me niet tot zijn niveau.
I won't stoop to his level.
Het niveau van de school is hoog.
The level of the school is high.
blauwdruk [m], concept [o], ontwerp, plan [o], project {zn.}
plan 
project 
design 
scheme 
Het is een ambitieus project.
It's an ambitious project.
Ik ben tegen dit project.
I am against this project.
plan {zn.}
plan
architectural plan
Een weloverwogen plan.
This was quite a well thought-out plan.
Hij voerde het plan uit.
He carried out the plan.
plannen {ww.}
to plan 

ik plan

I plan
» meer vervoegingen van to plan

beramen, ontwerpen, plannen {ww.}
to plan 
to contemplate 
to design 
to project 

ik plan

I plan
» meer vervoegingen van to plan

project [o] (het ~), plan [o] (het ~) {zn.}
project
undertaking
task
labor
Ze leidde de planning van het project.
She directed the planning of the project.
Na alle moeite die we ervoor gedaan hebben om dat project op poten te zetten, kostte het ze maar een seconde het onderuit te halen bij de bijeenkomst.
After all the trouble we went to in coming up with that project, it only took them a second to shoot it down in the meeting.
plattegrond [m] (de ~), plan {zn.}
ground plan
niveau [o] (het ~), level, plan [o] (het ~), peil [o] (het ~) {zn.}
degree
grade
level
plannen, uitstippelen, geprogrammeerd, programmeren {ww.}
to contrive
to design
to plan
to project

ik plan

I contrive
» meer vervoegingen van to contriveVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Het plan zal werken.

The plan will work out.

Zijn plan is gevaarlijk!

His plan is dangerous!

Een weloverwogen plan.

This was quite a well thought-out plan.

Hij voerde het plan uit.

He carried out the plan.

Wat is hij van plan?

What is he up to?

Het nieuwe plan werkte prima.

The new plan worked well.

Leg me je plan uit.

Tell me about your plan.

We moeten ons plan veranderen.

We have to change our plan.

Wat was hij van plan?

What was he up to?

We hebben een plan nodig.

We need a plan.

Ik had geen weet van zijn plan.

I didn't know about his plan.

Niets zal mijn snood plan belemmeren.

Nothing will hinder my malicious plan.

Ik ben van plan advocaat te worden.

I intend to become a lawyer.

Niets zal mijn snood plan belemmeren.

There shall be no hindrances to my malicious plan.

Hij besloot zijn plan geheim te houden.

He made up his mind to keep his plan secret.


Gerelateerd aan plan

doel - bedoeling - strekking - toeleg - voornemen - zin - idee - ontwerp - opzet - plattegrond - hoogte - niveau - peil - blauwdruk - conceptidee - plaatje - werk - landkaart - eigenschap - toestand - ontwerpen