Vertaling van opzet

Inhoud:

Nederlands
Engels
ontwerp, opzet, plan [o], plattegrond {zn.}
plan 
scheme 
groundplan
plane 
diagram
design 
Zijn plan is gevaarlijk!
His plan is dangerous!
Het plan zal werken.
The plan will work out.
opzet [m] (de ~), opzetje, raamwerk [o] (het ~), kader [o] (het ~) {zn.}
model
theoretical account
framework
moedwil [m] (de ~), opzet [o] (het ~) {zn.}
spitefulness
spite
cattiness
nastiness
bitchiness
bedoeling [v] (de ~), intensie, intentie [v] (de ~), inzicht, opzet [m] (de/het ~), zin [m] (de ~) {zn.}
intention
purpose
design
intent
aim
Dat was niet mijn bedoeling.
That wasn't my intention.
De man viel haar aan met de bedoeling haar te doden.
The man attacked her with the intention of killing her.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik heb dat niet met opzet gedaan.

I didn't mean it.

Bedoel je dat je met opzet je schoonheid verbergt?

You are saying you intentionally hide your good looks?


Gerelateerd aan opzet

ontwerp - plan - plattegrond - opzetje - raamwerk - kader - moedwil - bedoeling - intensie - intentie - inzicht - zininrichting - bedoeling - idee