Vertaling van doel

Inhoud:

Nederlands
Engels
doel [o], bedoeling [v], strekking [v], plan [o], toeleg [m], voornemen [o], zin [m] {zn.}
plan 
intention 
intent
Dat was niet mijn bedoeling.
That wasn't my intention.
Hij legde het belangrijkste doel van het plan uit.
He explained the main purpose of the plan.
doel [o], doelstelling [v], doelwit [o], honk, wit {zn.}
aim
goal 
end 
target 
purpose 
objective
intent
butt 
Ze bereikten hun doel.
They attained their aim.
Dit keer is Parijs mijn doel.
This time my goal is Paris.
doel [o], goal {zn.}
goal 
goal-mouth
Zijn doel is het niet, om geld te maken.
His goal is to not earn money.
Mary stopt voor niets of niemand om haar doel te bereiken.
Mary will stop at nothing to achieve her goal.
doel [o] (het ~), kooi, hok [o] (het ~), goal [m] (de ~) {zn.}
goal
doel [o] (het ~), mikpunt [o] (het ~), raam [m] (de ~), doelwit [o] (het ~) {zn.}
target
target area
De pijl raakte het doel.
The arrow hit the target.
doel [o] (het ~), doeleinde [o] (het ~), oogmerk [o] (het ~), streven, doelwit [o] (het ~) {zn.}
aim
target
objective
object
Wat is je doel in het leven?
What's your aim in life?
Ik begrijp niet wat zijn echte doel is.
I fail to understand his true aim.
doelen, duiden {ww.}
to get at
to access


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ze bereikten hun doel.

They attained their aim.

De pijl raakte het doel.

The arrow hit the target.

Het doel heiligt de middelen.

The end justifies the means.

Dit keer is Parijs mijn doel.

This time my goal is Paris.

Wat is je doel in het leven?

What's your aim in life?

Hij heeft maar een doel in het leven: geld verdienen.

He has only one aim in life, to make money.

Ik begrijp niet wat zijn echte doel is.

I fail to understand his true aim.

Hij legde het belangrijkste doel van het plan uit.

He explained the main purpose of the plan.

Zijn doel is het niet, om geld te maken.

His goal is to not earn money.

Mary stopt voor niets of niemand om haar doel te bereiken.

Mary will stop at nothing to achieve her goal.

Het blijkt dat dit een zeer gunstige factor is voor ons project, dat juist als doel heeft in samenwerking een netwerk te scheppen van vertalingen in zoveel mogelijk talen.

It has become evident that this is a very favorable factor for our project, which aims precisely at creating a network of translations in as many languages as possible in joint work.


Gerelateerd aan doel

bedoeling - strekking - plan - toeleg - voornemen - zin - doelstelling - doelwit - honk - wit - goal - kooi - hok - mikpunt - raamruimte - voorwerp - punt - intenderen - doelpaal - doelmond - doellat - doellijn