Vertaling van ruimte

Inhoud:

Nederlands
Engels
ruimte, wereldruimte {zn.}
outer space
Hoe vind je eten in de ruimte?
How do you find food in outer space?
De bemanning bereide zich voor op de reis naar de ruimte.
The crew prepared for the voyage to outer space.
ruimte [v] (de ~) {zn.}
space
infinite
Hij stapte naar mijn ruimte.
He stepped into my space.
Er is geen lucht in de ruimte.
There is no air in space.
lokaliteit [v], oord, plaats [v], ruimte, zetel [m] {zn.}
place 
venue
site
field 
spot 
location 
De ontmoeting had gisteren plaats.
The meeting took place yesterday.
De wedstrijd vond niet plaats.
The match didn't take place.
bestek [o], speling [v], ruimte, wereldruim {zn.}
space 
room 
Is er ruimte voor nog iemand?
Is there space for another person?
Vanuit de ruimte lijkt de Aarde tamelijk klein.
From space, the earth looks quite small.
ruimte [v] (de ~) {zn.}
room
way
elbow room
In deze ruimte zijn er meer dan 50 tafels.
In this room there are over 50 tables.
Vanaf het moment dat ik deze ruimte binnenkwam, heb ik mijn ogen niet van je af kunnen houden.
I couldn't take my eyes off of you from the minute I entered this room.
heelal [o] (het ~), luchtruim [o] (het ~), kosmos [m] (de ~), ruim, universum [o] (het ~), wereldruim, wereldruimte, ruimte [v] (de ~), schepping [v] (de ~), al {zn.}
universe
world
macrocosm
existence
creation
cosmos
Maar het heelal is oneindig.
But the universe is infinite.
Het heelal zit vol geheimen.
The universe is full of secrets.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hij stapte naar mijn ruimte.

He stepped into my space.

Hoe vind je eten in de ruimte?

How do you find food in outer space?

Er is geen lucht in de ruimte.

There is no air in space.

Is er ruimte voor nog iemand?

Is there space for another person?

In deze ruimte zijn er meer dan 50 tafels.

In this room there are over 50 tables.

Er is hier niet genoeg ruimte voor veertig mensen.

There isn't enough space here for forty people.

Vanuit de ruimte lijkt de Aarde tamelijk klein.

From space, the earth looks quite small.

Er is hier niet genoeg ruimte voor veertig mensen.

There's not enough space here for 40 people.

Eeuwen later waren er meer mensen in de ruimte dan er op Aarde waren.

Centuries later, there were more humans in outer space than there were on Earth.

De bemanning bereide zich voor op de reis naar de ruimte.

The crew prepared for the voyage to outer space.

Het oppervlak van een ballon is geen Euclidische ruimte, en volgt daarom niet de regels van de Euclidische meetkunde.

The surface of a balloon is not an Euclidean space, and therefore does not follow the rules of Euclidean geometry.

Vanaf het moment dat ik deze ruimte binnenkwam, heb ik mijn ogen niet van je af kunnen houden.

I couldn't take my eyes off of you from the minute I entered this room.


Gerelateerd aan ruimte

wereldruimte - lokaliteit - oord - plaats - zetel - bestek - speling - wereldruim - heelal - luchtruim - kosmos - ruim - universum - schepping - almogelijkheid - toestand - hemel