Vertaling van punt

Inhoud:

Nederlands
Engels
punt {zn.}
point 
mark 
oog [o], punt, spikkel, stip {zn.}
point 
stop 
full stop
question 
moment 
locus
spot 
period 
dot 
Ik was het op dat punt met hem eens.
I agreed with him on that point.
In Nederland is het de gewoonte dat, wanneer bij de bouw van een huis het hoogste punt bereikt is en de dakpannen gelegd kunnen worden, de opdrachtgever de bouwvakkers…
In the Netherlands, it is the custom that, when during the construction of a house the highest point has been reached and the roof is ready for tiling, the client treats…
punt [o] (het ~) {zn.}
point
punt [o] (het ~) {zn.}
point
punt [m] (de/het ~) {zn.}
point
stop
full stop
period
full point
deel, deeltje, item, partikel, punt {zn.}
snippet 
item 
particle
fragment 
flake 
entry 
element 
component
piek [v], topje [o], neus, punt, spits, tip, top {zn.}
summit
point 
tip 
acme
zenith
highlight 
apex
peak
De top van de berg is bedekt met sneeuw.
The summit of the mountain is covered with snow.
Het uitzicht vanaf de top is erg mooi.
The view from the summit is very nice.
punt {zn.}
point
punt [m] (de ~), tip [m] (de ~) {zn.}
point
punt, cijfer [o] (het ~) {zn.}
grade
mark
score
gegeven [o] (het ~), issue [m] (de/het ~), item [o] (het ~), thema [o] (het ~), onderwerp [o] (het ~), punt [o] (het ~) {zn.}
subject
topic
matter
issue
Ons thema van de week is: _____.
Our topic of the week is: _____.
Je vraagt heeft niks met het onderwerp te maken.
Your question is not relevant to the subject.
seconde, tel [m] (de ~), punt [o] (het ~), minuut, ogenblik [o] (het ~), moment [o] (het ~) {zn.}
moment
minute
second
mo
bit
Die klok loopt één minuut voor.
That clock is one minute fast.
Voor het ogenblik ben ik op dieet.
I’m on a diet at the moment.
puntje, spikkel [m] (de ~), stippel [m] (de ~), tittel, punt [m] (de ~), stip [m] (de ~) {zn.}
dot
point
ontkiemen, kiemen, punten {ww.}
to bourgeon
to burgeon forth
to germinate
to pullulate
to shoot
to sprout
to spud

ik punt
jij punt
hij/zij/het punt

I germinate
you germinate
he/she/it germinates
» meer vervoegingen van to germinate

aanpunten, bijpunten, scherpen, punten {ww.}
to point
to sharpen
to taper

ik punt
jij punt
hij/zij/het punt

I point
you point
he/she/it points
» meer vervoegingen van to pointVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik sta op het punt je iets belangrijk te vertellen.

I'm about to tell you something important.

Ik sta op het punt uit te gaan.

I'm about to leave.

Ze staan op het punt weg te gaan.

They're about to leave.

Ik was het op dat punt met hem eens.

I agreed with him on that point.

Hij stond op het punt weg te gaan toen de telefoon ging.

He was about to go out when the telephone rang.

In Nederland is het de gewoonte dat, wanneer bij de bouw van een huis het hoogste punt bereikt is en de dakpannen gelegd kunnen worden, de opdrachtgever de bouwvakkers op zogenaamd "pannenbier" trakteert om dit te vieren. Er wordt dan een vlag in de nok van het huis geplaatst. Is de opdrachtgever te gierig om te trakteren, dan wordt geen vlag, maar een bezem geplaatst.

In the Netherlands, it is the custom that, when during the construction of a house the highest point has been reached and the roof is ready for tiling, the client treats the construction workers to so-called "tile beer" to celebrate this. A flag is then placed on the ridge of the house. If the client is too stingy to treat, not a flag, but a broom is placed.


Gerelateerd aan punt

oog - spikkel - stip - deel - deeltje - item - partikel - piek - topje - neus - spits - tip - top - cijfer - gegevenoord - leesteken - eenheid - eind - getal - betekenis - tijdstip - rondje - wassen - slijpen