Vertaling van eind

Inhoud:

Nederlands
Engels
besluit [o], eind [o], einde [o], voleinding [v], beëindiging, end {zn.}
end 
ending
termination
finish 
conclusion 
Dit is het einde.
This is the end.
Dit is het eind van mijn verhaal.
This is the end of my story.
eind [o] (het ~), end, stuk [o] (het ~) {zn.}
lot
caboodle
bunch
Ze parkeerde haar auto op een onbebouwd stuk grond.
She parked her car in a vacant lot.
De aarde is een stuk groter dan de maan.
The earth is a lot larger than the moon.
eind, einde [o] (het ~), uiteinde [o] (het ~) {zn.}
end
Dat wordt aan het eind enigszins uitgelegd.
That is somewhat explained at the end.
Hier komt nooit een eind aan.
This is never going to end.
afloop [m], eindigen [o], slot [o], uiteinde, eind, einde, end {zn.}
end 
ending
finish 
conclusion 
termination
Dit was het einde van de les.
That was the end of the class.
afstand [m], eind [o], end [o] {zn.}
distance 
way 
Dat is een ongelofelijke afstand, nietwaar?
That's an amazing distance, isn't it?
Gezien vanaf een afstand, ziet de rots eruit als een gehurkte menselijke figuur.
Seen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.
einde [o] (het ~), eind [o] (het ~), end {zn.}
end
death
destruction
Het is zijn verhaal zonder einde waaraan ik mij dood verveelde.
It was his lengthy narrative that bored me to death.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Eind goed, al goed.

All's well that ends well.

Eind goed, al goed.

All is well that ends well.

Dit is het eind van mijn verhaal.

This is the end of my story.

Hier komt nooit een eind aan.

This is never going to end.

Mijn rijbewijs verloopt eind deze maand.

My driver's license expires at the end of this month.

Dat wordt aan het eind enigszins uitgelegd.

That is somewhat explained at the end.

De hoofdpersoon stierf aan het eind van het boek.

The hero died at the end of the book.

Het is het eind van de wereld zoals we die kennen.

This is the end of the world as we know it.

Mijn geld schijnt aan het eind van de maand te verdwijnen.

My money seems to disappear by the end of the month.

Aan het eind van het pad stond een brievenbus. Op een dag lag er een spannende brief in en die was voor mij.

At the end of the path there was a mailbox. One day, there was an exciting letter in it, and it was for me.

De Europese integratie is begonnen om een eind te stellen aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog.

The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War.


Gerelateerd aan eind

besluit - einde - voleinding - beëindiging - end - stuk - uiteinde - afloop - eindigen - slot - afstandhoeveelheid - deel - tijdstip