Vertaling van besluit

Inhoud:

Nederlands
Engels
besluit [o], eind [o], einde [o], voleinding [v], beëindiging, end {zn.}
end 
ending
termination
finish 
conclusion 
Dit is het einde.
This is the end.
Dit is het eind van mijn verhaal.
This is the end of my story.
besluit [o], decreet [o], verordening [v], voorschrift {zn.}
decree
beslissing [v], besluit [o], wijzing [v], uitspraak {zn.}
decision 
Ik heb mijn beslissing genomen.
I made my decision.
Je maakte een juiste beslissing.
You made a good decision.
besluit, determinatie [v] (de ~), vaststelling [v] (de ~) {zn.}
decision
conclusion
determination
Ik kwam tot de vaststelling dat ik bedrogen geweest was.
I came to the conclusion that I had been deceived.
Wij hebben om de hieronder vermelde redenen tegen dit besluit gestemd.
We have voted against the decision for the following reasons.
beslissen, besluiten, uitmaken, zich voornemen {ww.}
to decide 
to adjudicate
to settle 
to resolve 
to determine 
to choose 

ik besluit
jij besluit
hij/zij/het besluit

I decide
you decide
he/she/it decides
» meer vervoegingen van to decide

We vinden het moeilijk om te beslissen welke te kopen.
We find it difficult to decide which one to buy.
Maar hoe ga je beslissen wat belangrijk is en wat niet?
But how are you going to decide what is important, and what isn't?
afmaken, afsluiten, beëindigen, besluiten, uitmaken, voleindigen {ww.}
to end 
to finish 
to terminate
to conclude 

ik besluit
jij besluit
hij/zij/het besluit

I end
you end
he/she/it ends
» meer vervoegingen van to end

afleiden, besluiten, concluderen, een gevolgtrekking maken {ww.}
to abstract
to gather
to induce
to infer
to conclude 
to find 

ik besluit
jij besluit
hij/zij/het besluit

I abstract
you abstract
he/she/it abstracts
» meer vervoegingen van to abstract

slotstuk, besluit [o] (het ~), slot, finale [m] (de ~) {zn.}
finis
closing curtain
finale
close
beslissing [v] (de ~), besluit [o] (het ~), decisie {zn.}
decision
determination
conclusion
Dat was waarschijnlijk wat hun beslissing beïnvloed heeft.
That was probably what influenced their decision.
Tom' beslissing om te trouwen verbaasde zijn familie.
Tom's decision to get married surprised his family.
beëindigen, termineren, afsluiten, besluiten, eindigen, stoppen {ww.}
to end
to terminate

ik besluit
jij besluit
hij/zij/het besluit

I end
you end
he/she/it ends
» meer vervoegingen van to end

Ik stelde voor de vergadering te beëindigen.
I suggested that we end the meeting.
decideren, resolveren, uitmaken, beschikken, beslissen, besluiten, uitgemaakt {ww.}
to decide
to determine
to make up one's mind

ik besluit

afleiden, besluiten, concluderen, opmaken {ww.}
to conclude
to reason
to reason out

ik besluit
jij besluit
hij/zij/het besluit

I conclude
you conclude
he/she/it concludes
» meer vervoegingen van to conclude