Vertaling van besluiten

Inhoud:

Nederlands
Engels
beslissen, besluiten, uitmaken, zich voornemen {ww.}
to decide 
to adjudicate
to settle 
to resolve 
to determine 
to choose 

wij besluiten
jullie besluiten
zij besluiten

we decide
you decide
they decide
» meer vervoegingen van to decide

We vinden het moeilijk om te beslissen welke te kopen.
We find it difficult to decide which one to buy.
Maar hoe ga je beslissen wat belangrijk is en wat niet?
But how are you going to decide what is important, and what isn't?
afmaken, afsluiten, beëindigen, besluiten, uitmaken, voleindigen {ww.}
to finish 
to end 
to conclude 
to terminate

wij besluiten
jullie besluiten
zij besluiten

we finish
you finish
they finish
» meer vervoegingen van to finish

Ik zal dit werk op een of andere manier afmaken.
I will finish this work somehow.
Ik stelde voor de vergadering te beëindigen.
I suggested that we end the meeting.
afleiden, besluiten, concluderen, een gevolgtrekking maken {ww.}
to find 
to conclude 
to infer
to induce
to gather
to abstract

wij besluiten
jullie besluiten
zij besluiten

we find
you find
they find
» meer vervoegingen van to find

besluit (mv. besluiten) [o], eind [o], einde [o], voleinding [v], beëindiging, end {zn.}
end 
ending
termination
finish 
conclusion 
Dit is het einde.
This is the end.
Dit is het eind van mijn verhaal.
This is the end of my story.
besluit (mv. besluiten) [o], decreet [o], verordening [v], voorschrift {zn.}
decree
beslissing [v], besluit (mv. besluiten) [o], wijzing [v], uitspraak {zn.}
decision 
beëindigen, termineren, afsluiten, besluiten, eindigen, stoppen {ww.}
to end
to terminate

wij besluiten
jullie besluiten
zij besluiten

we end
you end
they end
» meer vervoegingen van to end

decideren, resolveren, uitmaken, beschikken, beslissen, besluiten, uitgemaakt {ww.}
to decide
to make up one's mind
to determine
Het is aan jou om te besluiten wat te doen.
It's up to you to decide what to do.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
afleiden, besluiten, concluderen, opmaken {ww.}
to reason
to reason out
to conclude

wij besluiten
jullie besluiten
zij besluiten

we reason
you reason
they reason
» meer vervoegingen van to reason

beslissing [v] (de ~), besluit [o] (het ~), decisie {zn.}
decision
determination
conclusion
Ik heb mijn beslissing genomen.
I made my decision.
Je maakte een juiste beslissing.
You made a good decision.
slotstuk, besluit (mv. besluiten) [o] (het ~), slot, finale [m] (de ~) {zn.}
close
closing curtain
finale
finis
besluit (mv. besluiten), determinatie [v] (de ~), vaststelling [v] (de ~) {zn.}
conclusion
decision
determination


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Het is aan jou om te besluiten wat te doen.

It's up to you to decide what to do.

Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.

There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.