Vertaling van uitmaken

Inhoud:

Nederlands
Engels
uitmaken, vormen {ww.}
to make up
to account for
to constitute

ik zal uitmaken
jij zult uitmaken
hij/zij/het zal uitmaken

I will constitute
you will constitute
he/she/it will constitute
» meer vervoegingen van to constitute

beslissen, besluiten, uitmaken, zich voornemen {ww.}
to decide 
to adjudicate
to settle 
to resolve 
to determine 
to choose 

ik zal uitmaken
jij zult uitmaken
hij/zij/het zal uitmaken

I will decide
you will decide
he/she/it will decide
» meer vervoegingen van to decide

We vinden het moeilijk om te beslissen welke te kopen.
We find it difficult to decide which one to buy.
Maar hoe ga je beslissen wat belangrijk is en wat niet?
But how are you going to decide what is important, and what isn't?
afmaken, afsluiten, beëindigen, besluiten, uitmaken, voleindigen {ww.}
to finish 
to end 
to conclude 
to terminate

ik zal uitmaken
jij zult uitmaken
hij/zij/het zal uitmaken

I will finish
you will finish
he/she/it will finish
» meer vervoegingen van to finish

Ik zal dit werk op een of andere manier afmaken.
I will finish this work somehow.
Ik stelde voor de vergadering te beëindigen.
I suggested that we end the meeting.
blussen, doven, uitblussen, uitdoen, uitdoven, uitmaken {ww.}
to stub 
to put out
to quench
to extinguish

ik zal uitmaken
jij zult uitmaken
hij/zij/het zal uitmaken

I will quench
you will quench
he/she/it will quench
» meer vervoegingen van to quench

afschaffen, elimineren, opdoeken, uitmaken, verwijderen, wegdoen {ww.}
to remove 
to abolish 
to scrap
to rid 
to delete 
to dispense with
to get rid of
to do away with

ik zal uitmaken
jij zult uitmaken
hij/zij/het zal uitmaken

I will remove
you will remove
he/she/it will remove
» meer vervoegingen van to remove

Zeep helpt het vuil te verwijderen.
Soap helps remove the dirt.