Vertaling van waarom

Inhoud:
Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×

Nederlands
Engels
waarom, waarvoor, weshalve, weswege
why

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Waarom?

What for?

Waarom niet?

Why not?

Waarom ik?

Why me?

Waarom teken je bloemen?

Why are you drawing flowers?

Waarom studeer je?

Why do you study?

Waarom is hij weggelopen?

Why did he run away?

Waarom huil je, liefje?

What are you crying about, sweetheart?

Waarom ik altijd?

Why always me?

Waarom vraagt u dat?

Why do you ask?

En waarom is dat?

And why is that?

Waarom kwam je niet?

Why didn't you come?

Waarom belde je me?

Why did you call me?

Waarom was je laat?

Why were you late?

Waarom ben je alleen?

Why are you alone?

Waarom zijt ge weggelopen?

Why did you run away?


Gerelateerd aan waarom

waarvoor - weshalve - weswege