Vertaling van zaak

Inhoud:

Nederlands
Engels
zaak {zn.}
store 
shop 
koopmanschap [o], nering [v], handel, negotie, transactie, zaak {zn.}
transaction 
commerce
trade 
business 
rechtszaak, geding, gerechtszaak, proces, rechtsgeding, zaak {zn.}
case 
trial 
suit 
lawsuit
hearing 
action 
Zaak opgelost!
Voilá! Case resolved!
De zaak wordt gesloten.
The case is closed.
aangelegenheid [v], affaire [v], ding [o], zaak {zn.}
thing
matter 
case 
affair 
business 
question 
issue 
Laat mij een ding zeggen.
Let me say one thing.
Je moet me alleen één ding beloven.
You just have to promise me one thing.
winkel, zaak, boetiek {zn.}
store 
shop 
boutique
De winkel verkoopt groenten.
The store deals in vegetables.
Hij ging naar de winkel.
He went to the shop.
geval, zaak {zn.}
case 
matter 
affair 
Zij gaan de zaak onderzoeken.
They are going to investigate the affair.
Ik heb niets met de zaak te maken.
I have nothing to do with the affair.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Zaak opgelost!

Voilá! Case resolved!

De zaak wordt gesloten.

The case is closed.

Onschuld is een schone zaak.

Innocence is a beautiful thing.

Het is een onbetwistbare zaak.

It's an indisputable matter.

Zij gaan de zaak onderzoeken.

They are going to investigate the affair.

Geduld is een schone zaak.

Patience is a virtue.

Wat denkt u over deze zaak?

How do you view this matter?

Dat zal niets aan de zaak veranderen.

That doesn't change anything.

Ik heb niets met de zaak te maken.

I have nothing to do with the affair.

Hij werd beschuldigd van liegen over die zaak.

He was accused of having lied about the affair.

Ik heb niets met die zaak te maken.

I have nothing to do with this matter.

Indien mogelijk zou ik graag nieuwe informatie over deze zaak ontvangen.

If possible, I'd like to receive new information about this case.

John heeft dit bedrijf verlaten en is zijn eigen zaak begonnen.

John turned his back on the company and started on his own.

Ik denk dat de zaak er wat anders voor staat wanneer je hierover nadenkt op de lange termijn.

I suppose it's different when you think about it over the long term.